Hướng Dẫn Cách Viết Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hay Và Ấn Tượng Nên Tham Khảo

Viết sáng kiến kinh nghiệm chắc hẳn là một việc không còn xa lạ đối với những ai làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Nhưng làm thế nào để viết được một bài sáng kiến kinh nghiệm ấn tượng và đem lại hiệu quả cao trong công tác giảng dạy không phải là điều dễ dàng. Bài viết dưới đây Topskkn sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức về bài sáng kiến kinh nghiệm cũng như cách viết sáng kiến kinh nghiệm hay mà bạn không nên bỏ lỡ.

cach viet sang kien kinh nghiem 01 1

1. Sáng kiến kinh nghiệm là gì?

“Sáng kiến” là những ý tưởng hay, sáng tạo, những biện pháp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. “Kinh nghiệm” là những kiến thức và trải nghiệm từ thực tiễn trong quá trình làm việc và học tập. Vì vậy, sáng kiến kinh nghiệm là những ý kiến sáng tạo, những biện pháp hiệu quả và những trải nghiệm từ thực tiễn được đưa ra nhằm giúp nâng cao hiệu quả trong công việc và lĩnh vực nào đó.

2. Yêu cầu cơ bản khi viết sáng kiến kinh nghiệm

Cách làm sáng kiến kinh nghiệm hay và ấn tượng, chúng ta cần chú ý đến những yêu cầu cơ bản dưới đây:

2.1. Tính mới của sáng kiến kinh nghiệm (là tính sáng tạo)

Tính mới hay còn gọi là tính sáng tạo của sáng kiến kinh nghiệm chính là những ý kiến mới chưa được công nhận hay công bố ở bất kỳ đâu, dưới bất kỳ hình thức nào đồng nghĩa với việc nội dung của sáng kiến này không bị trùng lặp với sáng kiến được công bố trước đó hoặc đã được nộp đơn cho Hội đồng sáng kiến để đợi xét duyệt công nhận. 

Nhưng có thể đã xảy ra các trường hợp như sáng kiến được được xét duyệt, được đăng trên các website hay báo chí và có thể đó là sáng kiến mới nhưng những hình ảnh đã được sử dụng.

2.2. Tính mục đích

Sáng kiến kinh nghiệm phải đề xuất được nhiều phương pháp hiệu quả nhằm giải quyết được các khó khăn trong công tác dạy học của nhà trường và học sinh. Đối với giáo viên, mục đích của bài sáng kiến chính là nhằm nâng cao nghiệp vụ trong công tác giảng dạy của mình và trao đổi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm với đồng nghiệp.

2.3. Tính thực tiễn

Sáng kiến kinh nghiệm phải tổng hợp và trình bày rõ ràng, đầy đủ các vấn đề diễn ra trong thực tiễn quá trình dạy học và tại đơn vị công tác của mình. Từ những hoạt động thực tế rút ra nhiều kết luận mang tính thực tiễn, chân thực, tránh trường hợp mang tính lý thuyết hóa.

2.4. Khả năng vận dụng và mở rộng SKKN 

Trình bày được những hiệu quả và sự nâng cao chất lượng khi vận dụng kiến thức của sáng kiến kinh nghiệm, nên so sánh và dẫn chứng số liệu cụ thể nhằm tăng sức thuyết phục.

Trình bày các điều kiện cơ bản và bài học kinh nghiệm để áp dụng các sáng kiến ​​kinh nghiệm một cách có hiệu quả nhất, đồng thời phân tích triển vọng của việc áp dụng và mở rộng phát triển các sáng kiến ​​kinh nghiệm đã nêu ra trong bài.

3. Hướng dẫn cách viết sáng kiến kinh nghiệm hay

Cách làm sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ sẽ bao gồm rất nhiều phần và mục này sẽ hướng dẫn các bạn cách viết những phần nội dung chính quan trọng của bài.

Cách làm sáng kiến kinh nghiệm
Cách làm sáng kiến kinh nghiệm

A. MỞ ĐẦU( bắt đầu đánh số trang)

1. Lí do chọn đề tài

(Mục tiêu của giải pháp, tên đề tài rõ ràng, nêu vấn đề mới sáng tạo )

– Nên theo hướng: Phân tích, đánh giá các nhận định, lí luận của các tác giả liên quan mật thiết đến đề tài; nêu những vấn đề còn tồn tại, từ đó làm rõ lý do chọn đề tài, ý nghĩa khoa học, tính cấp thiết và tính khả thi của đề tài.

– Trình bày rõ sự cần thiết tiến hành đề tài, đáp ứng nhu cầu công tác: giải pháp giáo dục nhằm giải quyết vấn đề gì; được xuất phát từ yêu cầu thực tế nào; vấn đề được giải quyết có phải là vấn đề cần thiết của trường, của đơn vị hay không?

– Cụ thể người viết giải pháp cần trình bày được các ý chính sau đây:

+ Nêu rõ vấn đề trong thực tiễn công tác mà tác giả đã chọn để viết giải pháp.

+ Ý nghĩa và tác dụng (về mặt lý luận) của vấn đề đó trong công tác.

+ Những mâu thuẫn giữa thực trạng (có những bất hợp lý, có những điều cần cải tiến sửa đổi… ) với yêu cầu mới đòi hỏi phải được giải quyết.

+ Khẳng định tính mới về khoa học của vấn đề trong điều kiện thực tế của của trường, của đơn vị.

🡪Từ những ý đó, tác giả khẳng định lý do mình chọn vấn đề để viết giải pháp.

2. Mục đích nghiên cứu (các kết quả cần đạt được) 

Người viết giải pháp nhằm mục đích gì, giải quyết được những mâu thuẫn, những khó khăn gì có tính bức xúc trong công tác.

 Ví dụ: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực tiễn, đề xuất các biện pháp nâng cao ……

3. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Ví dụ: Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học bộ môn……

 3.2. Khách thể nghiên cứu

Ví dụ: Nâng cao chất lượng dạy học bộ môn….

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Trường THCS Nguyễn Trãi quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Ví dụ:

–  Nghiên cứu cơ sở lý luận về … nâng cao chất lượng giáo dục.

– Khảo sát thực trạng về … nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

– Đề xuất giải pháp về … nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

5. Phương pháp nghiên cứu: Có rất nhiều phương pháp

5.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận

– Phương pháp phân tích- tổng hợp tài liệu

– Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập.

5.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài như:

  •   Phương pháp điều tra;
  •   Phương pháp tổng kết kinh nghiệm GD;
  •   Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động;
  •   Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia;
  •   Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm

5.3. Phương pháp thống kê toán học

🡪 Phần lớn chúng ta thường dùng các phương pháp sau:

– Phương pháp phân tích- tổng hợp tài liệu

– Phương pháp điều tra

– Phương pháp thống kê toán học

B. NỘI DUNG

1. Cơ sở lí luận

– Dựa vào định hướng phát triển giáo dục của Bộ, nêu lên sự cần thiết phải đổi mới đối với bộ môn mình dạy từ đó vận dụng đề tài mình nghiên cứu để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục….

– Tìm hiểu trong các sách hướng dẫn về đổi mới phương pháp của bộ môn, các khái niệm, định nghĩa liên quan đến đề tài.

– Trình bày tóm tắt những khái niệm, những kiến thức cơ bản về vấn đề được chọn để viết giải pháp, làm cơ sở định hướng cho việc nghiên cứu, tìm kiếm những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục những mâu thuẫn, khó khăn đã trình bày trong phần đặt vấn đề.

2. Cơ sở thực tiễn (hay thực trạng)

– Dựa vào những yêu cầu tại đơn vị, HS của mình đòi hỏi bản thân phải đổi mới và vận dụng sáng kiến đang nghiên cứu vào thực tế

– Khảo sát thực trạng hoặc điều tra bằng phiếu trưng cầu ý kiến…Phân tích kết quả khảo sát được để thấy yêu cầu của giải pháp là cần thiết.

– Phân tích thực trạng của của trường, của đơn vị về vấn đề cần áp dụng giải pháp.

– Phân tích những tồn tại, bất cập từ thực tiễn công tác so với yêu cầu thực tế mà tác giả đang tìm cách giải quyết, cải tiến để đạt hiệu quả tốt hơn.

– Tồn tại – hạn chế (Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục)

– Thuận lợi – Khó khăn  ( Những thuận lợi, khó khăn của vấn đề cần giải quyết và kết quả mong muốn)

3. Các giải pháp thực hiện

– Cần đi vào nội dung các biện pháp cụ thể, đào sâu để làm nổi bật giải pháp. Trong phần này phải thể hiện được tính mới của đề tài mình thực hiện.

– Thể hiện những giải pháp mà tác giả đưa ra để giải quyết các vấn đề khi nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn.

– Yêu cầu thực tế, khả thi, cụ thể, rõ ràng, chỉ ra cách thức, phương pháp triển khai thực hiện giải pháp như:

– Thực hiện như thế nào?

– Áp dụng vào tình huống nào?

– Mục tiêu của giải pháp.

– Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp.

– Điều kiện thực hiện giải pháp.

– Mối quan hệ giữa các giải pháp.

Trình bày những biện pháp, các bước cụ thể đã tiến hành để giải quyết vấn đề, trong đó có nhận xét về vai trò, tác dụng, hiệu quả của từng biện pháp hoặc từng bước đó. Nêu rõ các phương pháp thực hiện giải pháp như: thu thập thông tin, điều tra khảo sát, thử nghiệm, hội thảo …

4. Kết quả thực hiện

– Nêu kết quả đạt được 

+ Chất lượng giảng dạy được nâng cao.

+ Tạo hứng thú, phát triển khả năng tư duy cho học sinh.

+ Rèn được kỹ năng cho học sinh khi làm bài

+ Có chứng cứ thấy giải pháp đã tạo được hiệu quả cao hơn (đối chiếu với kết quả đạt được so với quá khứ )

– Có thể dùng bảng hoặc biểu đồ, phân tích số liệu kết quả; nếu có ảnh phải ghi chú thích ảnh. So sánh kết quả trước và sau khi áp dụng sáng kiến (lập bảng so sánh)

Ví dụ:

cach viet sang kien kinh nghiem hay 4

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận 

(Tự đánh giá và rút ra kết luận, khẳng định được kết quả đề tài )

Trình bày những kết quả mới của sáng kiến một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm

2. Kiến nghị 

(Những góp ý và đề xuất hướng giải pháp mới tiếp theo )

– Đối với giáo viên

– Đối với tổ chuyên môn

– Đối với nhà trường

– Đối với PGD, Quận

– Đối với sở GD

Tùy vào nội dung mà có đề xuất phù hợp đối với từng cấp cụ thể.

Cuối sáng kiến có lời cám ơn và ngày, tháng, năm, chữ ký tác giả.

 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

4. Cách trình bày sáng kiến kinh nghiệm 

cach viet sang kien kinh nghiem 03 1

Cách trình bày sáng kiến kinh nghiệm như sau:

cach viet sang kien kinh nghiem hay 5
Cách trình bày sáng kiến kinh nghiệm

Hi vọng qua những kiến thức mà Topskkn đã tìm hiểu và tổng hợp qua bài viết này sẽ giúp bạn tham khảo được cách viết sáng kiến kinh nghiệm hay và hiệu quả nhằm phục vụ tốt cho quá trình giảng dạy của bạn. Nếu bạn có thắc mắc gì thêm hay muốn tham khảo thêm các mẫu viết sáng kiến kinh nghiệm mới nhất và đề cương sáng kiến kinh nghiệm thì  hãy liên hệ với Topskkn nhé!

Tham khảo các bài viết liên quan:

0/5 (0 Reviews)
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Tôi là Nguyễn Thanh Tâm, tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội và hiện đang là trưởng phòng xây dựng và phát triển nội dung trên website lĩnh vực sáng kiến kinh nghiệm cho văn phòng công ty TopSkkn.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on linkedin
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

  • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
  • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
  • Quy trình làm việc an toàn

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.