Tổng Hợp 7 Mẫu Bản Mô Tả Sáng Kiến Kinh Nghiệm Chuẩn Form 2022

18/05/2024

Mô tả sáng kiến kinh nghiệm là mẫu bản trình bày rõ ràng nội dung của bài sáng kiến bao gồm tên, vấn đề thực tiễn được đề cập, biện pháp giải quyết, ưu nhược điểm và hiệu quả đạt được sau khi áp dụng bài sáng kiến kinh nghiệm. Bản mô tả đóng vai trò quan trọng giúp hội đồng chấm bài có cái nhìn tổng thể và khách quan về bài sáng kiến. Hiểu được tầm quan trọng đó, Topskkn đã tìm hiểu và tổng hợp một số mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học được đánh giá cao qua bài viết này.

Mô tả sáng kiến tiểu học
Mô tả sáng kiến tiểu học

1. Cấu trúc của bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm

Viết bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm cần tuân theo một cấu trúc nhất định để đảm bảo tính rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ thông tin. Dưới đây là các bước cơ bản của một bản bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học, mầm non,… và các cấp học khác:

– BÌA BẢN MÔ TẢ

– ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

– MỤC LỤC

– TÓM TẮT SÁNG KIẾN

Tóm tắt nội dung sáng kiến một cách cô đọng, xúc tích thể hiện được một cách đầy đủ nhất nội dung của sáng kiến đặc biệt là tính mới và kết quả của sáng kiến. Lợi ích kinh tế – xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến. Tối đa 0,5 trang

– CÁC TỪ VIẾT TẮT

– DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, ẢNH,..

I – MỞ ĐẦU

 1. Lí do chọn sáng kiến
 2. Mục tiêu của sáng kiến
 3. Phạm vi của sáng kiến (đối tượng, không gian, thời gian)

II – CƠ SỞ LÝ LUẬN, CƠ SỞ THỰC TIỄN

 1. Cơ sở lý luận (khoa học, chính trị, pháp lý)
 2. Cơ sở thực tiễn

Tìm hiểu vấn đề đó đã được giải quyết ở một nơi khác hoặc có giải pháp tương tự chưa? Giải pháp ở mức độ nào? Có hạn chế gì? Bài học kinh nghiệm gì?; liệt kê những hạn chế của thực trạng để từ đó làm căn cứ đề xuất giải pháp phù hợp giúp nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng. 

Ghi chú: Tùy theo điều kiện thực tế và nội dung sáng kiến, cấu trúc của sáng kiến có thể thay đổi hoặc lược bớt một số nội dung gợi ý

III – NỘI DUNG SÁNG KIẾN

 1. Nội dung và những kết quả nghiên cứu của sáng kiến: 

– Mô tả, thiết kế, xây dựng các giải pháp phù hợp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp giải quyết vấn đề đặt ra một cách hiệu quả; mô tả phương pháp nghiên cứu được sử dụng.

– Mô tả những thử nghiệm hoặc áp dụng trong thực tiễn công tác

– Thu thập, phân tích và xử lý số liệu minh chứng

– Trình bày kết quả nghiên cứu: có thể dùng biểu đồ, bảng số liệu,.. được chú thích rõ ràng.  

 1. Thảo luận, đánh giá kết quả thu được

– Trình bày, đánh giá, thảo luận các kết quả căn cứ vào các dữ liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của sáng kiến hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo. Phần đánh giá, Thảo luận tập trung vào hai nội dung chính dưới đây:

2.1 Tính mới, tính sáng tạo

Sáng kiến do mình viết có cái mới ở chỗ nào? Nhằm giải quyết vấn đề gì? Nêu nội dung mới so với các sáng kiến trước đó, so với hiện trạng. Tính sáng tạo của sáng kiến ở điểm nào? (Về lý thuyết và thực tiễn))

2.2. Khả năng áp dụng và mang lại lợi ích thiết thực của sáng kiến: 

 1. a) Khả năng áp dụng hoặc áp dụng thử, nhân rộng: 

– Cần nêu rõ giải pháp đã được áp dụng hoặc đã được áp dụng thử ở đâu? Phạm vi áp dụng? Ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào; các điều kiện cần thiết để có thể áp dụng một cách hiệu quả?

 1. b) Khả năng mang lại lợi ích thiết thực

Cần mô tả, minh chứng, chứng minh rằng giải pháp có khả năng:

– Mang lại hiệu quả kinh tế (ví dụ nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kỹ thuật);

– Hoặc lợi ích xã hội (ví dụ nâng cao điều kiện an toàn lao động, cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).

So sánh kết quả với những giải pháp tương tự đã có. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp trong đơn theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng giải pháp lần đầu, kể cả áp dụng thử tại cơ sở theo các nội dung sau: So sánh lợi ích kinh tế, xã hội thu được khi áp dụng giải pháp trong đơn so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so với những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào hoặc khắc phục được đến mức độ nào những nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó – nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó);

– Số tiền làm lợi (nếu có thể tính được) và nêu cách tính cụ thể.

III – KẾT LUẬN

Trình bày những kết quả mới của đề tài một cách ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng. Nêu rõ vấn đề nào đã được giả quyết và vấn đề  chưa được giả quyết và vấn đề mới nảy sinh cần tiếp tục nghiên cứu. 

Kết luận cần được trình bày súc tích, cô đọng, sâu sắc, ngắn gọn

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 Các tài liệu tham khảo ghi trong danh mục phải đầy đủ các thông số cần thiết theo thứ tự sau: Số thứ tự, họ tên tác giả, tên tài liệu (sách hoặc tạp chí…), nguồn: tên tạp chí, tập số, năm, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…

– PHỤ LỤC

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh hoạ cho nội dung sáng kiến như: Mẫu phiếu điều tra, khảo sát, số liệu,  biểu bảng thống kê, tranh ảnh… Tài liệu đính kèm: Bản vẽ mô tả chi tiết giải pháp kỹ thuật của sáng kiến (nếu có); Ảnh minh họa sáng kiến được áp dụng trong thực tế (nếu có); Sản phẩm khác kèm theo (nếu có).

– Nếu sáng kiến là do đồng tác giả tạo ra, thì phải có minh chứng về từng nội dung tham gia, đóng góp về mặt ý tưởng hoặc nội dung hoặc sản phẩm,….

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

CAM ĐOAN CỦA TÁC GIẢ

VỀ SÁNG KIÊN

(Họ và tên, Ký tên)

2. Các lưu ý khi viết bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm

– Rõ ràng và mạch lạc: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, tránh dài dòng và lặp lại.

– Chính xác và cụ thể: Trình bày số liệu, dẫn chứng cụ thể và minh bạch.

– Trung thực và khách quan: Đánh giá đúng mức kết quả đạt được, không phóng đại hoặc che giấu thông tin.

– Tuân thủ cấu trúc: Bám sát cấu trúc chuẩn của bản mô tả để đảm bảo tính logic và dễ theo dõi.

– Kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp: Đảm bảo văn bản không có lỗi chính tả, ngữ pháp, giúp người đọc dễ hiểu và tin tưởng hơn.

– Tính thực tiễn: Đảm bảo rằng sáng kiến có thể áp dụng vào thực tiễn và mang lại hiệu quả.

Viết một bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm không chỉ giúp bạn hệ thống hóa ý tưởng và kết quả của mình mà còn chia sẻ được kinh nghiệm quý báu với đồng nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công việc và giáo dục.

3. 10 mẫu mô tả sáng kiến kinh nghiệm các cấp

3.1. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm THPT Trung An

Dưới đây là bản báo cáo mô tả sáng kiến kinh nghiệm mà Topskkn đã tổng hợp về vấn đề cải tiến trong việc quản lý và sinh hoạt chủ nhiệm theo hướng đổi mới với mục tiêu tăng tính tự giác của học sinh đối với hoạt động cá nhân và tập thể được áp dụng cho học sinh trường THPT Trung An.

Phiếu đánh giá sáng kiến kinh nghiệm là đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến kinh nghiệm. Chính vì thế, TOPSKKN còn dành riêng 1 bài viết các mẫu phiếu đánh giá sáng kiến kinh nghiệm được liên tục cập nhật mới. Tham khảo ngay!

3.2. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm THCS Bản Hon

Kỹ năng sống là một kỹ năng quan trọng giúp học sinh làm chủ bản thân và thích nghi với mọi hoàn cảnh trong học tập và cuộc sống xung quanh, đặc biệt là đối với học sinh bán trú. Dưới đây là mẫu báo cáo mô tả sáng kiến kinh nghiệm về các biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh bán trú thông qua hoạt động ngoại khóa tại trường THCS Bản Hon.

Ngoài nội dung của bài sáng kiến kinh nghiệm ra thì bìa sáng kiến kinh nghiệm cũng đóng vai trò quan trọng giúp gây ấn tượng, thu hút đối với người đọc. TOPSKKN sẽ tổng hợp các mẫu bìa sáng kiến kinh nghiệm độc đáo, mới nhất, được nhiều thầy cô giáo lựa chọn áp dụng vào sáng kiến của mình. Mời quý thầy cô tham khảo và tải ngay về chỉnh sửa!

3.3. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm THPT

Đối với Việt Nam ta hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường và sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên là những vấn đề lớn được xã hội quan tâm. Vì vậy, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và thiên nhiên cho đối tượng học sinh là rất quan trọng. Mời bạn tham khảo bản mô tả sáng kiến tiểu học về việc nâng cao năng lực giải quyết của học sinh trong quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Mô tả sáng kiến tiểu học
Mô tả sáng kiến tiểu học, THCS, THPT

Để viết được một bài sáng kiến kinh nghiệm hay, đạt kết quả cao đòi hỏi cần có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như cách trình bày đẹp để tạo ấn tượng cho người đọc. Điều đó sẽ rất khó khăn đối với những thầy cô giáo, TOPSKKN sẽ giải quyết nỗi khó khăn ấy cho quý thầy cô khi viết sáng kiến kinh nghiệm thuê tại trung tâm của chúng tôi, cam kết viết mới hoàn toàn, có nhiều ý tưởng hay, đạt kết quả cao đáng mong đợi. Hãy tham khảo ngay!

3.4. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm lớp 11

Môn Toán được xem là một môn học với học sinh khó bởi tính tư duy và đòi hỏi sự chính xác cao, đặc biệt là các em học sinh yếu kém của lớp, các học sinh lười học. Giáo viên luôn tìm nhiều phương pháp giảng dạy tốt để truyền đạt kiến thức cho các em một cách hiệu quả nhất. Vậy có những biện pháp gì khắc phục vấn đề này? Bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm dưới đây sẽ phân tích rõ điều đó.

3.5. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm mầm non

Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng đối với mỗi con người trong quá trình giao tiếp và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và tư duy của học sinh. Nhà trường luôn quan tâm và thực hiện nhiều phương pháp nâng cao khả năng ngôn ngữ của các em học sinh, một trong số đó là thông qua các tác phẩm văn học. Đây là bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm về các biện pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua tác phẩm văn học có thể áp dụng vào tất cả các giờ hoạt động dạy và học phát triển ngôn ngữ cho trẻ.

Viết SKKN đòi hỏi người giáo viên phải nắm vững quy trình để thực hiện cho chuẩn. Nếu bạn chưa biết cách viết sao cho chuẩn xác thì hãy tham khảo ngay bài viết đề cương sáng kiến kinh nghiệm mầm non ấn tượng, đạt giải cao để vận dụng linh hoạt cho chính mình.

3.6. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

Văn thư lưu trữ là một trong những phần quan trọng không thể thiếu trong trường học. Tuy nhiên trên tình hình thực tế chung, công tác lưu trữ văn thư chưa được nhà trường đặc biệt quan tâm và chú trọng nhiều, văn thư vẫn chưa được sắp xếp khoa học và phân loại hợp lý. Vậy làm thế nào để nâng cao hiệu quả công tác văn thư lưu trữ, đối với cán bộ làm công tác văn thư trong trường học. Cùng theo dõi bản báo cáo mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học dưới đây:

Mô tả sáng kiến tiểu học
Mô tả sáng kiến tiểu học

3.7. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm THPT

Môn Toán là một trong số các bộ môn thi với hình thức trắc nghiệm trong kỳ thi THPTQG, vì vậy việc rèn luyện kĩ năng giải Toán trắc nghiệm cho học sinh luôn là nhiệm vụ hàng đầu của giáo viên bộ môn, đặc biệt là đối với các em học sinh yếu kém. Bản mô tả sáng kiến dưới đây sẽ giúp hướng dẫn học sinh yếu kém một số kỹ năng giải nhanh bài toán trắc nghiệm phần khảo sát hàm số.

3.8. Mẫu mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

Tên sáng kiến: “Một số giải pháp rèn kĩ năng làm bài văn tả người cho học sinh bồi dưỡng “Văn hay chữ tốt”

3.9. Mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

Tên sáng kiến: “Giúp học sinh lớp 4 viết tốt phần: “Mở bài” trong văn miêu tả”

3.10. Mẫu mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học

Trên cơ sở kiến thức, kĩ năng về văn miêu tả các em đã được học qua bài SKKN này thầy cô sẽ có được bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng vào thực tiễn giảng dạy phân môn Tập làm văn trong trường Tiểu học.

Bài viết là sự tìm hiểu và tổng hợp có chọn lọc những mẫu bản mô tả sáng kiến kinh nghiệm tiểu học, mầm non, THCS, THPT chuẩn form và được đánh giá tốt của Topskkn. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp thêm nhiều kiến thức để bạn hoàn thành tốt báo cáo mô tả sáng kiến kinh nghiệm của mình. Nếu có thắc mắc gì về sáng kiến kinh nghiệm cần giải đáp thì hãy liên hệ với Topskkn nhé!

Tham khảo các bài viết liên quan:

5/5 (1 Review)
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Tôi là Nguyễn Thanh Tâm, tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội và hiện đang là trưởng phòng xây dựng và phát triển nội dung trên website lĩnh vực sáng kiến kinh nghiệm cho văn phòng công ty TopSkkn.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on linkedin
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

 • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
 • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
 • Quy trình làm việc an toàn

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.