Thư Viện Sáng Kiến Kinh Nghiệm THPT Đầy Đủ Các Môn

19/10/2023

Cấp 3 là giai đoạn học tập căng thẳng khiến nhiều em học sinh cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Sáng kiến kinh nghiệm THPT là hoạt động quan trọng để kích thích tiềm năng, sáng tạo. Sau đây, TOPSKKN sẽ tổng hợp những đề tài sáng kiến kinh nghiệm đạt điểm cao nhất tại đây. Hãy tham khảo!

Sáng kiến kinh nghiệm THPT
Sáng kiến kinh nghiệm THPT
Mục lục Ẩn

1. MẪU SKKN CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

1.1. MẪU SKKN MÔN VẬT LÍ CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên Xem thử
S025 Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn” nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh (KNTT) demo S025.pdf
S026 Xây dựng và định hướng sử dụng học liệu số trong dạy học chương động lực học theo sách Vật lí 10 (KNTT) demo S026.pdf
S027 Tổ chức một số dự án dạy học chương động lực học – vật lí 10 – nhằm gắn hoạt động dạy học với công tác hướng nghiệp (KNTT) demo S027.pdf
S028 Vận dụng quan điểm dạy học phân hóa để xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên đề động lực học – vật lí 10 góp phần phát triển một số phẩm chất, năng lực học sinh (KNTT) demo S028.pdf
S029 Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM nhằm phát triển năng lực cho học sinh thông qua dạy học chủ đề “Moment lực. Cân bằng của vật rắn”, vật lí 10 – chương trình HDPT 2018 (KNTT) demo S029.pdf
S030 Thiết kế, xây dựng một số video thí nghiệm vật lí lớp 10 và sử dụng phần mềm coach 7 phân tích để xử lý nhanh kết quả (KNTT) demo S030.pdf
S031 Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10 (KNTT) demo S031.pdf
S032 Sử dụng hệ tọa độ địa lí trong khảo sát chuyển động phần “động học” vật lí lớp 10 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh – GDPT 2018 (KNTT) demo S032.pdf
S033 Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược kết hợp chuyển đổi số dạy học nội dung “động năng, thế năng, định luật bảo toàn cơ năng” vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới (KNTT) (PDF) demo S033.pdf
S034 Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh (KNTT) (PDF) demo S034.pdf
S035 Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào dạy học chuyên đề Trái Đất và bầu trời Vật lí lớp 10 THPT (Cánh diều) (PDF) demo S035.pdf
S036 Vận dụng chuyển đổi số để thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học bài: Ba định luật Newton về chuyển động – Vật lí 10 – Cánh Diều theo định hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục” (Cánh diều) demo S036.pdf
S037 Tổ chức hoạt động trải nghiệm chủ đề “Vật lí với giáo dục bảo vệ môi trường” theo định hướng bồi dưỡng năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới
góc độ Vật lí” Tại trường THPT – GDPT 2018 (Cánh diều)
demo S037.pdf
S038 Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua tổ chức thực hiện dạy học chủ đề STEM phần “Momen Lực. Điều kiện cân bằng của vật” Vật Lí 10, tại trường THPT (Cánh diều) demo S038.pdf
S039 Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông qua các hoạt động nhóm trong giảng dạy Vật lí 10 (Cánh diều) demo S039.pdf
S040 Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt (Cánh diều) demo S040.pdf
S041 Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh (Cánh diều) demo S041.pdf
S042 Thiết kế và sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương “Động học “- Vật lý 10 demo S042.pdf
S043 Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương‘Năng lượng, công, công suất’ Vật lí 10 – GDPT 2018 demo S043.pdf
S044 Xây dựng và sử dụng bài tập nghịch lí, ngụy biện trong dạy học và kiểm tra đánh giá phần: “Động học và Động lực học” – Vật lí 10 nhằm phát triển năng lực tư duy logic cho học sinh (PDF) demo S044.pdf
S045 Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo cho HS thông qua một số bài dạy STEM trong chương “động lực học” và “năng lượng” vật lí 10 demo S045.pdf
S046 Tổ chức dạy học dự án chủ đề : Các định luật Newton- Vật lí 10 GDPT 2018 tích hợp giáo dục an toàn giao thông trong bối cảnh chuyển đổi số demo S046.pdf
S047 Thiết kế và sử dụng bài tập có nội dung thực tế, bài tập sáng tạo nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học phần động học vật lí 10 chương trình GDPT MỚI (PDF) demo S047.pdf
S048 Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình GDPT năm 2018 demo S048.pdf

1.2. MẪU SKKN MÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem demo
S142 Vận dụng kĩ thuật SQ3R để dạy – học ĐỌC các văn bản nghị luận trong Bài 3“Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận” (Ngữ Văn 10 – KNTT&CS) theo định hướng phát triển năng lực học sinh – Sách Kết nối tri thức demo S142.pdf
S143 Đánh giá giữa kì I môn Ngữ văn khối 10 bằng kết quả thực hiện dự án “Vẻ đẹp của thơ ca” tại trường THPT – GDPT 2018 demo S143.pdf
S144 Vận dụng phương pháp dạy học dựa trên dự án kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học chủ đề “Tích trò sân khấu dân gian” Ngữ văn lớp 10 – Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 – Sách Kết nối tri thức demo S144.pdf
S145 Một số giải pháp phát triển năng lực viết cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng môn Ngữ văn ở trường PT DTNT THPT Số 2 – Sách Kết nối tri thức demo S145.pdf
S146 Một số phương pháp hướng dẫn học sinh lớp 10 rèn luyện kỹ năng “Viết báo cáo nghiên cứu một vấn đề” (Bài 4 “Sức sống của Sử thi” – Ngữ văn 10). – Sách Kết nối tri thức demo S146.pdf
S147 Thiết kế giáo án vận dụng phương pháp lớp học đảo ngược trong tiết NÓI VÀ NGHE: THẢO LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ VĂN HỌC CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU Ngữ văn 10 (KNTT) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh – Sách Kết nối tri thức demo S147.pdf
S148 Dạy học dự án “Em làm nhà khoa học” qua chuyên đề “Tập nghiên cứu và viết báo cáo về một vấn đề VHDG” (Sách Kết nối tri thức với cuộc sống) cho HS lớp 10 tại trường THPT Bắc Yên Thành. – Sách Kết nối tri thức demo S148.pdf
S149 Một số giải pháp tổ chức hoạt động đọc mở rộng hiệu quả cho học sinh trong dạy học môn Ngữ văn lớp 10 tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ – Hưng Nguyên – Sách Kết nối tri thức demo S149.pdf
S150 Đề xuất giải pháp phát triển năng lực nói trong giờ Ngữ văn cho học sinh trung học phổ thông. – Sách Kết nối tri thức demo S150.pdf
S151 Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thông tin cho học sinh lớp 10 trong dạy học Ngữ văn (Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) – Sách Kết nối tri thức demo S151.pdf
S152 Thiết kế Rubric đánh giá năng lực trong tổ chức dạy học hoạt động Đọc- Viết ở chương trình Ngữ văn 10 THPT – bộ Kết nối tri thức với cuộc sống – Sách Kết nối tri thức demo S152.pdf
S153 Rèn luyện, phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh THPT Quỳnh Lưu 2 thông qua việc tổ chức hoạt động nói và nghe theo SGK Ngữ văn lớp 10 – Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống – Sách Kết nối tri thức demo S153.pdf
S154 Sử dụng rubric trong đánh giá kĩ năng đọc hiểu văn bản nghị luận của học sinh lớp 10 theo chương trình ngữ văn 2018 – Sách Kết nối tri thức demo S154.pdf

1.3. MẪU SKKN MÔN TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem demo
S088 Phát triển năng lực tiếp cận kiến thức toán học cho học sinh khối 10 thông qua mô hình hóa toán học trong hoạt động khởi động của bài giảng – Sách Kết nối tri thức (PDF) demo S088.pdf
S089 Vận dụng phương pháp dạy học theo góc vào dạy học chủ đề “hệ thức lượng trong tam giác” toán 10 – thpt, nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh. – Sách Kết nối tri thức (PDF) demo S089.pdf
S090 Vận dụng phương pháp trạm trong dạy học môn toán 10 – hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 – sinh hoạt chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở trường trung học phổ thông – Sách Kết nối tri thức (PDF) demo S090.pdf
S091 Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10 – Sách Kết nối tri thức(PDF) demo S091.pdf
S092 Dạy học môn toán 10 theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực người học – GDPT 2018 (PDF) demo S092.pdf
S093 Tổ chức một số dự án học tập gắn với thực tiễn trong dạy học môn toán lớp 10 nhằm đáp ứng chương trình GDPT 2018 (PDF) demo S093.pdf
S094 Phát triển năng lực tư duy thống kê cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học theo dự án chủ đề thống kê – GDPT 2018 (PDF) demo S094.pdf
S095 Kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy chủ đề phương trình đường thẳng toán 10 – GDPT 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh (PDF) demo S095.pdf

1.4. MẪU SKKN MÔN HÓA HỌC CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem demo
S195 Vận dụng dạy học theo định hướng phát triển năng lực – chú trọng năng lực tự học và năng lực số – cho học sinh lớp 10 qua dạy học Bài 11, tiết 1: Liên kết cộng hóa trị – Sách Cánh diều (PDF) demo S195.pdf
S196 Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua thiết kế các bài giảng theo hướng chuyển đổi số trong dạy học chủ đề 1: cấu tạo nguyên tử Hóa học 10 chương trình GDPT 2018 – Sách Cánh diều (PDF) demo S196.pdf
S197 Phát triển năng lực tư duy, sáng tạo cho học sinh thông qua Bài dạy STEM kỹ thuật trong chương trình Hóa học 10 – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo S197.pdf
S198 Phương pháp dạy học khám phá kết hợp công nghệ thông tin trong dạy học chuyên đề “Hóa học trong việc phòng chống cháy, nổ” Hóa học 10 – THPT. – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo S198.pdf
S199 Phát triển phẩm chất, năng lực học sinh thông qua giáo dục STEM chủ đề “Liên kết ion – Hóa học lớp 10 – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo S199.pdf
S200 Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học dự án chương nguyên tử Hóa học 10 chương trình GDPT 2018 – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo S200.pdf
S201 Ứng dụng khoa học công nghệ thiết kế một số thí nghiệm sử dụng trong dạy học hóa học trung học phổ thông – Sách Chân trời sáng tạo (PDF) demo S201.pdf
S202 Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường mô phỏng cấu trúc phân tử trong dạy học môn Hóa học lớp 10 góp phần nâng cao năng lực cho học sinh Sách Kết nối tri thức (PDF) demo S202.pdf
S203 Phương pháp dạy học nhóm sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực và phương pháp kiểm tra đánh giá nhằm phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh qua chương trình hóa 10 Sách Kết nối tri thức (PDF) demo S203.pdf
S204 Vận dụng chuyển đổi số để thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học chủ đề Tốc độ phản ứng – hóa học 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục Sách Kết nối tri thức demo S204.pdf
S205 Nâng cao hứng thú học tập môn hóa học cho học sinh thông qua dạy học nhóm halogen – hoá học 10 THPT Sách Kết nối tri thức (PDF) demo S205.pdf
S206 Ứng dụng phần mềm Yenka thiết kế thí nghiệm ảo phần Cơ sở hóa học đại cương, chương trình GDPT 2018 Sách Kết nối tri thức (PDF) demo S206.pdf
S207 Phát triển năng lực tự học môn Hoá học cho học sinh lớp 10 thông qua blog học tập online trong bối cảnh chuyển đổi số – GDPT 2018 (PDF) demo S207.pdf
S208 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học Dự án: “Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng” môn Hóa học lớp 10 THPT. – GDPT 2018 (PDF) demo S208.pdf
S209 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đề tài thực hành hoá học và công nghệ thông tin – GDPT 2018 (PDF) demo S209.pdf
S210 Thiết kế bài giảng E-learning nội dung ‘‘Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử ” môn hóa học 10 chương trình GDPT 2018 góp phần phát triển năng lực tự học và năng lực số cho học sinh (PDF) demo S210.pdf

1.5. MẪU SKKN MÔN TIN HỌC CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
S113 Một số biện pháp nhằm phát triển năng lực số và kỹ năng chuyển đổi cho học sinh tại trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – Sách Cánh Diều Demo S113.pdf
S114 Sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ và Python để giải quyết lớp bài toán dạng số trong bồi dưỡng học sinh giỏi – Sách Cánh Diều Demo S114.pdf
S115 Xây dựng một số chủ đề dạy học bằng stem sử dụng NNLT python giúp học sinh yêu thích bộ môn tin học 102. Mục tiêu, phương pháp nghiên cứu của đề tài – Sách Cánh Diều Demo S115.pdf
S116 Một số biện pháp giúp học sinh THPT miền núi Nghệ An đam mê và học tốt lập trình Python – Sách Kết nối tri thức Demo S116.pdf
S117 Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh trong môn Tin học lớp 10 – Sách Kết nối tri thức Demo S117.pdf
S118 Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực kết hợp chuyển đổi số trong dạy học bài 11: Ứng xử trong môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền – Tin học 10 – Sách Kết nối tri thức Demo S118.pdf
S119 Vận dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” trong dạy học chủ đề “Ứng dụng tin học” tin học 10 nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh – Sách Kết nối tri thức Demo S119.pdf
S120 Vận dụng phương pháp trò chơi vào dạy các bài học môn Tin học 10 nhằm phát huy tính năng động, hứng thú học tập cho học sinh – Sách Kết nối tri thức Demo S120.pdf
S121 Dạy học giáo dục STEM qua chủ đề “Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền” – Sách Kết nối tri thức Demo S121.pdf
S122 Rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm đồ họa trong chương trình tin học 10 theo định hướng STEM – Sách Kết nối tri thức Demo S122.pdf
S123 Một số phương pháp dạy học giúp học sinh tránh được nỗi sợ học lập trình phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học qua phần chủ đề 5 “ giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” tin học 10 – Sách Kết nối tri thức Demo S123.pdf
S124 Vận dụng dạy học stem trong dạy học tin học lớp 10 – Sách Kết nối tri thức Demo S124.pdf
S125 Giáo dục hành vi ứng xử trên môi trường số cho học sinh THPT thông qua bài dạy “Ứng xử trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền – GDPT 2018 – Sách Kết nối tri thức Demo S125.pdf
S126 Một số giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học và kiểm tra đánh giá để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn Tin học 10 tại trường THPT Kỳ Sơn – Sách Kết nối tri thức Demo S126.pdf
S127 Xây dựng một số bài tập về kiểu dữ liệu danh sách và xâu kí tự nhằm hỗ trợ phát triển phẩm chất và năng lực học sinh lớp 10 học lập trình bằng ngôn ngữ Python – GDPT 2018 Demo S127.pdf
S128 Vận dụng thuật toán tìm kiếm nhị phân vào giải một số bài toán bằng ngôn ngữ lập trình C++ và Python – GDPT 2018 Demo S128.pdf

1.6. MẪU SKKN MÔN GDKT&PL CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
S211 Vận dụng phương pháp dạy học dự án khi dạy phần Giáo dục kinh tế môn Giáo dục kinh tế và pháp luật 10, nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh – KNTT demo S211.pdf
S212 Thiết kế và sử dựng Rubric đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh thông qua dạy học dự án trong môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10 THPT – KNTT demo S212.pdf
S213 Thiết kế và sử dụng phiếu học tập để dạy – học chủ đề “Thị trường và cơ chế thị trường” (GDKT&PL lớp 10 – sách Cánh diều) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh (PDF) demo S213.pdf
S214 Ứng dụng một số nền tảng CNTT trong quá trình kiểm KTĐG môn Giáo dục công dân/Giáo dục Kinh tế và Pháp luật góp phần hình thành và phát triển năng lực số cho học sinh THPT – GDPT 2018 demo S214.pdf
S215 Sử dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào trong dạy học môn GDKT pháp luật 10 ở trường THPT – KNTT demo S215.pdf
S216 Giải pháp nâng cao tính tương tác trong dạy học môn GDKT&PL trường THPT – KNTT demo S216.pdf
S217 Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi thông qua dạy chủ đề 7 “pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” môn GD KT & PL 10 – KNTT demo S217.pdf
S218 Một số giải pháp trong tổ chức hoạt động luyện tập và vận dụng môn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 nhằm phát huy tính tích cực của học sinh – KNTT demo S218.pdf
S219 Một số hình thức tổ chức hoạt động mở đầu bài học có hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh phần giáo dục kinh tế – môn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 – KNTT demo S219.pdf
S220 Một số kinh nghiệm về sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn GDCD và GD KT& PL ở trường THPT – KNTT demo S220.pdf

1.7. MẪU SKKN MÔN GDQP&AN CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
S221 Phát tình huống sát thực tế đời sống, thực tế chiến đấu để tổ chức trò chơi quân sự trong bài 12, khối 10- Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương – KNTT demo S221.pdf
S222 Xây dựng bài dạy theo hình thức sử dụng các đoạn phim và trò chơi vào dạy học môn GDQP – AN giúp phát triển hiệu quả năng lực, phẩm chất cho người học – GDPT 2018 demo S222.pdf
S223 Một số phương pháp nâng cao tổ chức và luyện tập đội ngũ từng người không có súng cho học sinh lớp 10 trường THPT – GDPT 2018 demo S223.pdf
S224 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh thông qua dạy học bài 4: Phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông- chương trình GDQP và AN lớp 10 – KNTT demo S224.pdf
S225 Lồng ghép một số nội dung lịch sử địa phương Huyện Hưng Nguyên vào Bài 1 môn GDQP-AN 10 nhằm nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh Trường THPT – KNTT demo S225.pdf
S226 Tổ chức dự án học tập nhằm phát triển năng lực thích ứng cho học sinh trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông GDQP-AN 10 THPT – CÁNH DIỀU demo S226.pdf
S227 Giải pháp giảng dạy GDQP – AN lớp 10 THPT nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo chương trình GDPT 2018 – KNTT demo S227.pdf
S228 Áp dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chủ đề “Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, vũ khí hoá học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy nổ”, Giáo dục Quốc phòng – An ninh 10, nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh – GDPT 2018 demo S228.pdf

1.8. MẪU SKKN MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH MỚI NĂM HỌC 2023 – 2024

Tên đề tài Xem thử
S244 Integrating local cultural factors into teaching communication and culture lesson in the textbook English 10-Global Success demo S244.pdf
S245 Designing Listening Mock test to support 10 graders to get familiar with listening questions in the final exams demo S245.pdf
S246 The implementation of project-based learning in the English language classroom for 10th graders demo S246.pdf
S247 Setting strategies in teaching receptive skills to improve students’ skill in listening activities in the new text book” Tieng Anh 10″ Global Success demo S247.pdf
S248 Using Task-based Learning Activities to Teach Vocabulary and Grammar for EFL Students at High Schools. demo S248.pdf
S249 Enhancing students’ creativity through experienced activities in project section in english 10 demo S249.pdf
S250 Exploiting cultural factors in teaching communication and culture/ CLIL to enhance students’ participation for grade 10th demo S250.pdf
S251 Designing Culture/ClIl lessons in textbook English 10 Global Success in the form of games to stimulate and promote cultural knowledge for 10th graders demo S251.pdf
S252 Develop digital competencies and self-practice of vocabulary and English grammar for
10 graders through building data source on Quizziz, Kahoot…
demo S252.pdf
S253 The application of task based approach in teaching speaking lessons in English 10 (new textbook) demo S253.pdf
S254 Enhancing 10th graders’ speaking skill through the implementation of scaffolding strategies demo S254.pdf
S255 Using -App fripgrid to maximize the effectiveness of the project lessons for 10th grade students demo S255.pdf
S256 Some suggested activities to hold English -Speaking clubs for the 10th and 11th Grade students at high school demo S256.pdf
S257 Methods and techniques to create an English learning environment for EFL high school students demo S257.pdf

2. Sáng kiến kinh nghiệm môn văn THPT mới nhất năm 2023

Văn học là một trong ba môn học chính dùng để thi tốt nghiệp và xét đại học. Hiện nay, thực trạng học văn tại nhiều trường còn lơ là, không hứng thú học tập. Để giải quyết vấn đề này, TOPSKKN sẽ giúp các thầy cô nhiều sáng kiến kinh nghiệm để cải thiện việc học văn, tạo hứng thú cho học sinh ở bài viết này.

Tên đề tài Xem demo
T148 Rèn luyện tư duy đa chiều cho học sinh THPT qua dạy học đọc hiểu văn bản sau 1975 (Ngữ văn 12) theo hướng phát triển năng lực demo T148.pdf
T149 Một số giải pháp dạy học thơ Nôm Đường luật trung đại tronng chương trình Ngữ văn 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh demo T149.pdf
T150 Ứng dụng năng lực số vào dạy học truyện ngắn Hai đứa trẻ trong chƣơng trình Ngữ Văn 11 THPT demo T150.pdf
T151 Áp dụng mô hình Vòng tròn văn học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học đọc – hiểu văn bản truyện hiện đại trong chương trình Ngữ văn 11, kì 1 cho HS tại trường THPT Nguyễn Duy Trinh. demo T151.pdf
T152 Vận dụng lí thuyết liên văn bản dạy học đọc hiểu văn bản Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) trong chương trình Ngữ văn 11 demo T152.pdf
T153 Nâng cao năng lực sử dụng ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học Ngữ văn lớp 11 demo T153.pdf
T154 Vận dụng năng lực số vào dạy học thể kí trong chương trình Ngữ văn nhằm phát triển năng lực học sinh tại trường THPT Cửa Lò demo T154.pdf
T155 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn hướng đến kì thi đánh giá năng lực cho học sinh khối 12 tại trường trung học phổ thông Hà Huy Tập, thành phố Vinh demo T155.pdf
T156 Những giải pháp nâng cao năng lực tự đánh giá, nhận xét cho học sinh trong các tiết trả bài làm văn ở trường THPT Tân Kỳ 3, demo T156.pdf

Xem thêm các mẫu SKKN khác tại: sáng kiến kinh nghiệm môn văn thpt

3. Sáng kiến kinh nghiệm môn toán THPT năm 2023

Toán học là một môn quan trọng trong chương trình học THPT, vậy làm cách nào xây dựng và nâng cao các năng lực tính toán, tạo cơ hội để các em được trải nghiệm, vận dụng lý thuyết vào giải quyết vấn đề trong thực tiễn. Hãy cùng TOPSKKN tìm hiểu những sáng kiến kinh nghiệm hay nhất bên dưới nhé!

Tên đề tài Xem demo File PDF File Word
T109 Góp phần phát triển tư duy học sinh thông qua khai thác các bài toán tìm cực trị của hàm hợp, hàm ẩn và hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối demo T109.pdf 100K 200K
T110 Ứng dụng kĩ thuật dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” trong dạy học một số chủ đề toán lớp 12 nhằm phát huy năng lực tự học của học sinh (PDF) demo T110.pdf 100K – – –
T111 Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực tạo hứng thú nhằm phát huy năng lực học tập của học sinh trong chương “ mặt nón, mặt trụ, mặt cầu” hình học lớp 12 (PDF) demo T111.pdf 100K – – –
T112 Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua khai thác bài toán tương giao trong đề thi tnthpt (PDF) demo T112.pdf 100K – – –
T113 Nâng cao năng lực, phát triển tư duy toán học cho học sinh qua việc ứng dụng khối Nón, khối trụ, khối cầu vào giải các bài toán thực tế. (PDF) demo T113.pdf 100K – – –
T114 Một số biện pháp góp phần phát triển năng lực tư duy và lập luận toán cho học sinh thông qua chuyên đề: “ứng dụng đạo hàm vào giải toán thực tế” (PDF) demo T114.pdf 100K – – –
T115 Phát triển năng lực chuyển đổi ngôn ngữ toán học cho học sinh lớp 12 thông qua các bài toán số phức (PDF) demo T115.pdf 100K – – –
T116 Tích hợp bài toán thực tiễn trong dạy học toán thpt nhằm góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thpt (PDF) demo T116.pdf 100K – – –
T117 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua giải bất phương trình bằng cách giải phương trình (PDF) demo T117.pdf 100K – – –
T118 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh khi dạy học cấp số nhân thông qua hệ thống bài toán thực tiễn (PDF) demo T118.pdf 100K – – –
T119 Phân tích 3 bài toán tiền đề về cực trị không gian giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học (PDF) demo T119.pdf 100K – – –
T120 Thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học chủ đề tổ hợp – xác suất (PDF) demo T120.pdf 100K – – –
T121 Tạo hứng thú học toán cho học sinh thpt thông qua thiết kế một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học (PDF) demo T121.pdf 100K – – –

Xem thêm các mẫu SKKN khác tại: sáng kiến kinh nghiệm môn toán thpt

4. Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng anh THPT

Tiếng anh là bộ môn đặc biệt giúp các em học sinh có thể tiếp được được ngôn ngữ thứ 2 phổ biến nhất của thế giới. Các em học sinh thường không thể tiếp thu tốt cũng như vận dựng vào tế. Để cải thiện được khó khăn này TOPSKKN sẽ giúp các thầy cô có các biện pháp cải thiện chất lượng giảng dạy bên dưới.

4.1. Sáng kiến kinh nghiêm môn tiếng Anh THPT năm 2023

Tên đề tài Xem thử
T234 Some techniques for 12 graders at high school to effectively deal with synonym and antonym questions in the national high school graduation examination demo T234.pdf
T235 Formation de la motivation pour les élèves aux lycées à Nghe An province de continuer leurs études universitaires à travers des programmes de bourse d’études et d’échange culturel en France. demo T235.pdf
T236 Implementing extracurricular activities to enhance students’ speaking skill at high school demo T236.pdf
T237 Techniques recommended to enhance the learning of idioms for 12th graders at High School” demo T237.pdf
T238 Applying Azota to help 12 graders themselves revise
for GCSE exam
demo T238.pdf
T239 Using Field Trips in Project-based Learning: Suggestions for EFL High School Teachers and Students demo T239.pdf
T240 Some suggestions to help students learn collocations in the new English 12 textbook and in entrance examination demo T240.pdf
T241 Applying genre- based approach in teaching 12th graders’ writing skills in High school demo T241.pdf
T242 Les remarques à faire dans l’enseignement de la compétence Production Écrite de l’examen DELF Junior correspondant aux nouvelles grilles d’évaluation demo T242.pdf

4.2. Sáng kiến kinh nghiêm môn tiếng Anh lớp 10

Tên đề tài DEMO
V286 Using the web Duolingo as a tool to teach vocabulary effectively for the 10th graders at a high school. Xem ngay
V287 Enhance students’ reading skill by using Liveworksheet to design interactive exercises for 10th graders Xem ngay
V288 Suggestions for improving speaking skill in the new textbook “Tieng Anh 10” to encourage students’ participation in speaking activities Xem ngay
V289 Promoting grade 10 students’ reading comprehension competence through guided- cloze theme based reading texts . Xem ngay
V290 Improving presentation skills for grade 10th Students Xem ngay
V291 Using learning stations to engage students and promote autonomy in English lessons in the new english textbook 10. Xem ngay
V318 Nâng cao kĩ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 10 trường THPT Hưng Khánh bằng phương pháp dạy học dự án Xem ngay
V322 Một số phương pháp chữa lỗi hiệu quả trong các bài tập viết Tiếng Anh của học sinh khối 10 hệ GDTX cấp THPT Xem ngay
V323 Một số hoạt động tương tác giúp học sinh hứng thú, tích cực trong thực hành nói Tiếng Anh lớp 10, 11 hệ 10 năm Xem ngay
V325 Một số phương pháp học từ vựng nhanh và hiệu quả cho học sinh lớp 10 môn Tiếng Anh THPT Xem ngay
V326 Phát triển kỹ năng đọc hiểu cho đối tượng học sinh lớp 10 thông qua các bài tập đọc hiểu theo cấu trúc của đề thi tốt nghiệp THPT Xem ngay

4.3. Sáng kiến kinh nghiêm môn tiếng Anh lớp 11

Tên đề tài DEMO
V292 Applying Quizizz in Lessons and its Effects on EFL Grade 11 Students’ Motivation and Participation Xem ngay
V293 Applying WhatsApp group discussion to improve 10th students’ ability in writing skill at Dien Chau 2 high school, ESPECIALLY FOR offline learning Xem ngay
V294 Some experience in teaching students to learn collocations in the new 11th English textbook Xem ngay
V295 Teaching English during Covid-19: Using Web-based Quizizz Tool to encourage EFL 11th graders to do grammar exercises in language focus parts at Quy Chau High School Xem ngay
V296 Using project work as a supplement to promote 11th graders’ autonomy in online classes Xem ngay
V317 Ứng dụng 1 số phần mềm trong lớp học không gian số và kết hợp không gian số nhằm thúc đẩy tương tác, hứng thú của học sinh trong học tập môn tiếng Anh lớp 11 thí điểm tại các trường THPT Xem ngay
V319 Những giải pháp nâng cao hiệu quả dạy và học môn Sinh học lớp 11 cơ bản bằng Tiếng Anh ở trường THPT Nguyễn Huệ, TP Yên Bái Xem ngay

4.4. Sáng kiến kinh nghiêm môn tiếng Anh lớp 12

Tên đề tài DEMO
V300 Using some communicative activities to adapt post – reading parts in Tieng Anh 12 at Tan Ky high school. Xem ngay
V297 Applying wordwall as a tool to teach idioms and pharasal verbs for the 12th grande students Xem ngay
V298 applying “Quizizz” to design English exercises and support teaching English for 12th form students inTuong Duong mountainous district Xem ngay
V299 Suggested ways and approaches to stimulate learning phrasal verbs for 12th graders at Nguyen Xuan On High School Xem ngay
V333 Một số phương pháp dạy cụm động từ hiệu quả cho học sinh lớp 12 Xem ngay

4.5. Sáng kiến kinh nghiêm môn tiếng Anh THPT

Tên đề tài DEMO
V302 Effective teaching approach in a digital age for students of upper secondary school Xem ngay
V303 Applying Cooperative Learning Activities (CLAs) to improve students’ reading skills in high school Xem ngay
V301 Implementation of outdoor activities at Le Loi upper secondary school to enhance the students’ speaking ability Xem ngay
V304 Developing students’ communication skill through English club model at Nghe An Ethnic Boarding High School Xem ngay
V305 Improving speaking skills for rural students through collaboratung with studens from other countries via skype Xem ngay
V306 Cross- cultural factors affecting Do luong 3 high school students’english reading copprehension: Problems and solusions Xem ngay
V307 Fostering creativity in addressing assigned tasks to enhance high school students English learning motivation Xem ngay
V308 Motivating and enhancing students’ English speaking ability by applying small group projects at home Xem ngay
V309 Using Wordwall.net-based activities in teaching vocabulary for EFL students at Quy Hop High school Xem ngay
V311 Khai thác hiệu quả một số trang web nhằm phát triển các kỹ năng Tiếng Anh và khả năng sáng tạo cho học sinh THPT Xem ngay
V320 Improving language use in speaking tests in National English Conpetitions for gifted students (Cải thiện việc sử dụng ngôn ngữ trong kĩ năng nói trong bài thi học sinh giỏi Quốc Gia) Xem ngay
V321 Một số thủ thuật ôn luyện để thi tốt nghiệp môn tiếng anh THPT Xem ngay
V324 Nâng cao khả năng thuyết trình tiếng Anh thông qua việc xây dựng các tiêu chí đánh giá và gợi ý đề xuất cho bài thuyết trình trong giờ học Project- Chương trình SGK thí điểm Xem ngay
V327 Giải pháp áp dụng phương pháp Peer learnning để nâng cao kỹ năng nghe, nói Tiếng Anh với các trường vùng khó trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua tính năng Messenger của trang mạng Facebook Xem ngay
V330 Nâng cao hiệu quả tiết dạy đọc tiếng Anh Xem ngay
V331 “Học Tiếng Anh không khó” đối với học sinh THPT qua việc khai thác các công cụ trực tuyến Mentimeter, Padlet và Quizizz Xem ngay
V332 Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm dạng bài điền hình thức đúng của từ trong ngoặc Xem ngay

 

Sáng kiến kinh nghiệm THPT môn tiếng anh
Sáng kiến kinh nghiệm THPT môn tiếng anh

Trong quá trình tiến hành viết SKKN mà chưa biết cách làm đề cương theo dõi thêm các mẫu đề cương sáng kiến kinh nghiệm ấn tượng từ các cấp bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT và cấu trúc từng phần cụ thể theo đúng quy định.

5. Sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD THPT

Giáo dục công dân là môn học giúp học sinh ứng dụng các kiến thức trong chương trình học giải quyết các vấn đề thực tế trong xã hội. Vậy làm cách nào để giảng dạy tốt môn này? TOPSKKN sẽ có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay giúp các thầy cô ở bài viết bên dưới.

5.1. Sáng kiến kinh nghiêm môn GDCD lớp 11, 12 mới nhất 2023

Tên đề tài Xem thử
T184 Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh thông qua sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD 11 tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách – Thanh Chương. demo T184.pdf
T185 Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD cho học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng Nguyên demo T185.pdf
T186 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân tại trường THPT Đô Lương 1 demo T186.pdf
T187 Một số giải pháp nâng cao kết quả dạy học ôn thi tốt nghiệp THPT môn GDCD tại trường THPT Cờ Đỏ demo T187.pdf
T188 Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua việc sử dụng một số phần mềm dạy học trong môn GDCD tại trường THPT Kỳ Sơn demo T188.pdf
T189 Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong môn giáo dục công dân tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ – Hưng Nguyên demo T189.pdf
T190 Một số kinh nghiệm ôn tập, thi THPT quốc gia môn GDCD qua bài 2 – Thực hiện pháp luật, GDCD lớp 12 tại trường THPT Nghuyễn Cảnh Chân demo T190.pdf
T191 Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh THPT thông qua một số phương pháp dạy học tích cực trong môn Giáo dục công dân demo T191.pdf
T192 Phát triển năng lực điều chỉnh hành của học sinh THPT thông qua sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học phần “Công dân với pháp luật” demo T192.pdf
T193 Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ an thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn cụm trường demo T193.pdf

5.2. Sáng kiến kinh nghiêm môn GDCD cấp THPT

Tên đề tài Tải ngay
V336 Vận dụng phương pháp trò chơi trong dạy học bộ môn GDCD cấp THPT Xem ngay
V337 Một số kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân – bài 2: Thực hiện pháp luật Xem ngay
V338 Một số biện pháp dạy học hiệu quả nội dung tích hợp kỹ năng sống trong môn GDCD ở trường THPT Xem ngay
V339 Tổ chức hoạt động khởi động tiết học kết hợp bảng thông minh nhằm phát huy tính tích cực, tạo hứng thú cho học sinh trong học tập môn GDCD cấp THPT Xem ngay
V340 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trường THPT Trần Phú thông qua tiết Chào cờ Xem ngay
V341 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua hoạt động khởi động trong môn Giáo dục công dân lớp 12 Xem ngay
V342 Xây dựng ngân hàng Video clip nhằm hỗ trợ giảng dạy môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở một số trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái Xem ngay

6. Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học THPT mới nhất năm 2023

Hóa học là một môn học đòi hỏi học sinh phải nắm bắt rõ lý thuyết và cách thực hành để học tốt đạt kết quả cao. Ở bài viết này, TOPSKKN sẽ cung cấp cho quý thầy cô những phương pháp thu hút học sinh học tập, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học
Sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học
Tên đề tài Xem demo File PDF File Word
T177 Phát huy tính chủ động sáng tạo của học sinh thông qua việc sử dụng phần mềm Ispring Suite vào dạy học Hóa Học THPT (PDF) demo T177.pdf 100K – – –
T178 Định hướng khởi nghiệp cho học sinh với các sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên thông qua dạy học dự án chủ đề Este – Lipit lớp 12 THPT (PDF) demo T178.pdf 100K – – –
T179 Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua xử lí hoá chất trong giờ học thực hành thí nghiệm –Hoá học THPT (PDF) demo T179.pdf 100K – – –
T180 Chuyển đổi số trong dạy học STEM chủ đề: Vật liệu polime – Hóa học 12 – THPT (PDF) demo T180.pdf 100K – – –
T181 Xây dựng hệ thống Webquest một số chủ đề tích hợp trong dạy học hóa học hữu cơ lớp 12 THPT nhằm phát huy tính chủ động và sáng tạo cho học sinh (PDF) demo T181.pdf 100K – – –
T182 Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập thực nghiệm phần hóa học kim loại lớp 12 nhằm phát triển năng lực thực hành cho học sinh THPT (PDF) demo T182.pdf 100K – – –
T183 Gắn kiến thức với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông demo T183.pdf 100K 200k

Xem thêm các bài SKKN khác: sáng kiến kinh nghiệm môn hóa học thpt

7. Sáng kiến kinh nghiệm môn tin học THPT năm 2023

Trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nước, môn tin học không cò xa lạ đối với học sinh THPT. Hiện nay, vấn đề học sinh còn sao lãng môn học, không tiếp thu và vận dụng tốt bài học đang diễn ra trong quá trình giảng dạy của các thầy cô. Hãy tham khảo những sáng kiến hay bên dưới để thầy cô có nhiều phương pháp cải thiện chất lượng giảng dạy của mình nhé!

Tên đề tài Xem thử
T131 Phương pháp xử lý số nguyên lớn trong bồi dưỡng học sinh giỏi bằng ngôn ngữ lập trình C++ Demo T131.pdf
T132 Phương pháp giải một số bài toán chuỗi con bằng NNLT C++ Demo T132.pdf
T133 Phát huy năng lực lập trình cho học sinh THPT qua giải các bài toán sử dụng kỹ thuật chia để trị bằng ngôn ngữ lập trình Python theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Demo T133.pdf
T134 Ứng dụng Google Form để hỗ trợ học sinh ôn tập và kiểm tra đánh giá môn Tin học Demo T134.pdf
T135 Hướng dẫn học sinh lớp 11 học lập trình Python bằng điện thoại thông minh Demo T135.pdf
T136 “Khơi nguồn cảm hứng yêu thích lập trình thông qua các hoạt động trải nghiệm Câu lạc bộ Tin học tại trường THPT Demo T136.pdf
T137 Khơi nguồn cảm hứng yêu thích lập trình thông qua các hoạt động trải nghiệm Câu lạc bộ Tin học tại trường THPT Demo T137.pdf
T138 Chuyển đổi số cho học sinh thông qua dạy học Tin học tăng cường Demo T138.pdf

8. Sáng kiến kinh nghiệm sinh học THPT

Môn Sinh học THPT giúp tìm hiểu và phân tích một số hiện tượng tự nhiên, sinh vật thường gặp trong thực tế. Qua đó, ứng dụng để lý giải một số hiện tượng, trang bị những kiến thức sinh học hữu ích và cần thiết nhất. Vậy làm cách nào để các em học sinh hứng thú trong giờ học? Hãy cùng TOPSKKN tìm hiểu các sáng kiến bên dưới nhé!

8.1. Sáng kiến kinh nghiêm môn Sinh lớp 10

Tên đề tài Tải ngay
V362 Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạotrong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật, Sinh học 10 Xem ngay
V369 Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học chủ đề “Cấu trúc tế bào” Xem ngay
V373 Áp dụng một số phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong chủ đề cấu trúc tế bào (sinh học 10) nhằm phát triển năng lực của học sinh Xem ngay
V374 Hướng dẫn học sinh lớp 10 vận dụng kiến thức vi sinh vật để sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ rác thải nhà bếp Xem ngay
V377 Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần Vi sinh vật-sinh học 10 Xem ngay

8.2. Sáng kiến kinh nghiêm môn Sinh lớp 11

Tên đề tài Tải ngay
V370 Một số kinh nghiệm sử dụng phần mềm Activeinprire trong dạy học sinh học 11 ban cơ bản Xem ngay
V376 Một số kinh nghiệm trong thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học Sinh học 11 nhằm phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh Xem ngay
V381 Áp dụng phương pháp dạy học theo dự án trong giảng dạy chủ đề Tuần hoàn máu – Sinh học 11 Xem ngay
V383 Dạy học tích hợp giáo dục sức khoẻ vị thành niên cho học sinh cấp THPT qua bài 47 sinh học 11 cơ bản Xem ngay

8.3. Sáng kiến kinh nghiêm môn Sinh lớp 12

Tên đề tài Tải ngay
V375 Sử dụng bản đồ tư duy kết hợp với xem video có định hướng trong giảng dạy chủ đề cơ chế di truyền biến dị cấp phân tử tại trường THPT Hồng Quang, Lục Yên, Yên Bái Xem ngay
V378 Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong dạy học tích hợp chương di truyền học người môn Sinh học 12 Xem ngay

8.4. Sáng kiến kinh nghiêm môn Sinh THPT

Tên đề tài Tải ngay
V363 Giải pháp vận dụng kiến thức liên môn hướng dẫn học sinh THPT làm và sử dụng enzim bồ hòn góp phần bảo vệ môi trường Xem ngay
V365 Một số giải pháp đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học Sinh học THPT Xem ngay
V366 Vận dụng giáo dục Stem trong dạy học theo chủ đề hô hấp ở thực vật thiết kế mô hình nhà màng để trồng cây cà chua tại địa phương Xem ngay
V367 Một số giải pháp thúc đẩy giáo dục Stem trong dạy học Sinh học trong Trường THPT Cảm Nhân đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới Xem ngay
V368 Phát triển năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh THPT Xem ngay
V371 Bước đầu sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy môn Sinh học ở trường PTDTNT THPT tỉnh Yên Bái Xem ngay
V372 Xây dựng chủ đề sinh lý tuần hoàn ở người trong bồi dưỡng thi học sinh giỏi môn Sinh học Xem ngay
V379 Xây dựng chủ đề cơ chế di truyền cấp độ phân tử phục vụ bồi dưỡng học sinh giỏi Xem ngay
V380 Đẩy mạnh giáo dục phòng tránh bệnh truyền nhiễm do virut và bệnh di truyền ở người trong dạy học Sinh học THPT Xem ngay
V384 Xây dựng công thức giải bài tập phân li độc lập – Ứng dụng vào thực tiễn, giảng dạy Xem ngay

9. Sáng kiến kinh nghiệm thể dục THPT

Thể dục là môn học có vai trò quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, xây dựng các thói quen vận động lành mạnh. Nhiều học sinh không dành sự quan tâm đối với môn thể dục vì cho rằng đây là môn học phụ và không cần thiết. Nhận thấy được điều đó TOPSKKN sẽ giúp các thầy cô tạo hứng thú học tập cho các em học sinh bằng nhiều sáng kiến hay nhất bên dưới.

9.1. Sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục THPT năm 2023

Tên đề tài Xem thử
T204 Ứng dụng một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả đỡ bước một cho đội tuyển bóng chuyền học sinh Trường THPT demo T204.pdf
T205 Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn GDTC để phát huy tính tích cực, ý thức tổ chức kỷ luật cho học sinh Trường THPT demo T205.pdf
T206 Nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho học sinh Trường THPT (PDF) demo T206.pdf
T207 Lựa chọn một số bài tập bổ trợ để hoàn thiện và nâng cao kỹ thu chuyền bóng cao tay trước mặt cho học sinh lớp 10 rường THPT demo T207.pdf
T208 Lựa chọn, sử dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng chuyền cho học sinh lớp 10 trường THPT demo T208.pdf
T209 Vận dụng các bài tập và trò chơi bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo đinh hướng phát triển năng lực học sinh về kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà nội dung Bóng chuyền khối 10 demo T209.pdf
T210 Lựa chọn một số bài tập phát triển sức bền tốc độ trong giai đoạn về đích 100m cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông demo T210.pdf
T211 “Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập dẫn dắt nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc để nâng cao hiệu quả giao cầu thấp chân nghiêng mình cho học sinh nữ khối 10 trường THPT demo T211.pdf
T212 Ứng dụng một số biện pháp và bài tâp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn thể thao tự chọn bóng rổ cho nam học sinh khối 10 tại Trường THPT demo T212.pdf
T213 Một số giải pháp giảng dạy tiếp cận năng lực học sinh môn bóng đá lớp 10 theo chương trình GDPT 2018 tại trường THPT demo T213.pdf
T214 Lựa chọn một số bài tập bổ trợ phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh lớp 10 THPT demo T214.pdf

9.2. 20+ sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục THPT 

Tên đề tài Tải ngay
V550 Tích hợp Giáo dục thể chất với Giáo dục quốc phòng an ninh trong hình thành kỹ năng và tác phong học tập khoa học cho học sinh khối 10 khi dạy phần kiến thức đội hình, đội ngũ Xem ngay
V551 Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn nhảy cao kiểu nằm nghiêng cho học sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Xem ngay
V552 Phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao thành tích thi đấu HKPĐ môn Cầu Lông Xem ngay
V553 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tập luyện ngoại khóa môn Giáo dục thể chất Xem ngay
V554 Một số bài tập phát triển sức mạnh nhằm nâng cao thành tích nhảy cao cho học sinh nữ lớp 10 THPT Xem ngay
V555 Xây dựng kế hoạch giáo dục và thiết kế một số bài giảng GDTC lớp 10 THPT trong bối cảnh hiện nay, hướng tới tiếp cận chương trình GDPT 2018 Xem ngay
V556 Một số kinh nghiệm xây dựng kế hoạch và phương pháp giảng dạy phòng chống đuối nước cho học sinh THPT Xem ngay
V557 Giải pháp nâng cao chất lượng huấn luyện bộ môn Karate-Do tại trường THPT Lê Lợi đạt thành tích cao qua các giải thi đấu cấp tỉnh và cấp Quốc gia Xem ngay
V558 Một số bài tập nâng cao kỷ thuật đập cầu chính diện môn cầu lông cho học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông Xem ngay
V559 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật chuyền bóng cao tay cho học sinh trung học phổ thông Xem ngay
V560 Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho học sinh nam Bóng rổ lứa tuổi 16 – 18 trường Trung học phổ thông Xem ngay
V561 Biện pháp nâng cao hiệu quả về dạy học trực tuyến môn thể dục THPT Xem ngay
V562 Một số kinh nghiệm dạy học trực tuyến môn Giáo dục thể chất tại trường THPT Xem ngay
V563 Phương pháp để giảng dạy tốt môn bóng chuyền trong học sinh THPT Xem ngay
V564 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học môn bóng rổ ở trường THPT Xem ngay
V565 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động CLB Bóng rổ trường THPT Xem ngay
V566 Nghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả đệm bóng trong bóng chuyền cho nữ học sinh trường Trung học phổ thông Xem ngay
V567 Đổi mới nội dung bài Thể dục nhịp điệu bằng nội dung võ VOVINAM nhằm nâng cao tính tích cực, hứng thú và hiệu quả cho học sinh Xem ngay
V568 Nghiên cứu biện pháp tăng cường hoạt động ngoại khóa phù hợp với chương trình GDPT 2018 nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn GDTC cho học sinh THPT Xem ngay
V569 SỬ DỤNG HỌC SINH ĐIỀU KHIỂN LỚP TRONG GIỜ HỌC THỰC HÀNH MÔN THỂ DỤC TẠO SỰ MẠNH DẠN, TỰ TIN TRƯỚC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ Xem ngay
V570 Ứng dụng một số bài tập dẫn dắt nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc trong kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho học sinh nữ khối 12 THPT Xem ngay
V571 Nghiên cứu thực trạng và lựa chọn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất tại trường THPT Xem ngay
V572 Phương pháp tuyển chọn và huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ THPT Xem ngay
V573 Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng và trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho đội tuyển Bơi trường THPT Trần Hưng Đạo – tỉnh Ninh Bình Xem ngay
V574 Lựa trọn 1 số bài tập phát triển thể lực môn Cầu lông cho học sinh khối 11 Trường THPT Cảm Nhân Xem ngay
V575 Một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho học sinh khối 11 trường THPT Nguyễn Lương Bằng Xem ngay
V576 Một số bài tập bổ trợ giúp học sinh THPT học tốt môn cầu lông Xem ngay

10. Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý THPT

Vật lý là môn học học tìm hiểu các chuyển động, chức năng vật lý của các sự vật đang diễn ra trong đời sống hằng ngày. Nhiều học sinh còn chưa hiểu rõ và không hứng thú học tập môn học này. TOPSKKN sẽ giúp quý thầy cô có nhiều kinh nghiệm hay nhằm nâng cao hứng thú và kết quả học tập của học sinh.

10.1. Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý THPT năm học 2023 – 2024

Tên Xem thử File PDF File Word
T014 Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi ở Trường THPT (PDF) demo T014.pdf 100k – – –
T015 Sử dụng phương pháp tương tự trong việc vận dụng phương pháp giải bài toán chuyển động của vật bị ném vào giải bài toán chuyển động của điện tích trong điện trường đều (PDF) demo T015.pdf 100k – – –
T016 Thiết kế và hướng dẫn học sinh phương pháp giải hiệu quả các bài tập Vật lí theo hướng đánh giá năng lực và tư duy nhằm giúp các em đạt được kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của các trường đại học trong giai đoạn hiện nay (PDF) demo T016.pdf 100k – – –
T017 Tạo hứng thú học tập và phát triển một số năng lực cho học sinh THPT thông qua dạy học STEM trong môn Vật lí (PDF) demo T017.pdf 100k – – –
T018 Tổ chức dạy học theo trạm bài “Tia hồng ngoại và tia tử ngoại” Vật lí 12 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh. demo T018.pdf 100k 200k
T019 Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Vật lí 12 cho học sinh theo hướng tiếp cận với thực tiễn demo T019.pdf 100k 200k
T020 Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh thông qua dạy học STEM Hiện tượng quang điện demo T020.pdf 100k 200k
T021 Phát triển năng lực thực nghiệm và giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học Vật lí THPT” demo T021.pdf 100k 200k
T022 Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học theo định hướng STEM trong chủ đề “Mắt. Các dụng cụ quang học”, Vật Lí 11 – THPT. demo T022.pdf 100k 200k
T023 Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh demo T023.pdf 100k 200k
T024 Thiết kế và sử dụng “sản phẩm số” trong dạy học một số chủ đề phần điện học – vật lí 11 nhằm phát triển năng lực cho học sinh demo T024.pdf 100k 200k
T025 Ứng dụng phần mềm graph để thiết kế và xây dựng phương pháp giải nhanh các bài tập nâng cao về đồ thị chương “dao động cơ ” – vật lí 12 thpt (PDF) demo T025.pdf 100k – – –
T026 Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học – vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh demo T026.pdf 100k 200k

10.2. Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý THPT lớp 10

Tên đề tài Tải ngay File PDF File Word
V400 Xây dựng và thực hiện một số chủ đề dạy học STEM phần các định luật bảo toàn Vật lí 10 THPT Tải ngay 100k 200k
V401 Linh hoạt sử dụng các trò chơi trên PowerPoint nhằm tạo hứng thú và tăng hiệu quả học tập ở một số tiết bài tập thuộc chương trình Vật lí 10 THPT. Tải ngay 100k 200k
V402 Thiết kế bài giảng E-Learning bài học Sự rơi tự do – Vật lý 10 THPT góp phần nâng cao năng lực tự học cho học sinh. Tải ngay 100k 200k
V403 Xây dựng thí nghiệm sử dụng trong giảng dạy chƣơng Cân bằng và chuyển động của vật rắn – Vật lí 10 Trung học phổ thông. Tải ngay 100k 200k
V404 Dạy học dự án tích hợp liên môn Vật lí – Công nghệ, chủ đề Động cơ nhiệt trong Vật lí 10 THPT. Tải ngay 100k 200k
V405 Phát triển năng lực hợp tác nhóm cho học sinh thông qua việc dạy học theo trạm chủ đề” Cấu tạo chất. Các định luật chất khí” – Vật lí 10 THPT Tải ngay 100k
V406 Thông qua dạy học chương Các định luật bảo toàn vật lí lớp 10 THPT phát triển năng lực vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn cho học sinh. Tải ngay 100k 200k
V407 Sử dụng bộ cảm biến Addestation để thực hiện một số thí nghiệm trong chương trình Vật lý 10 Tải ngay 100k 200k
V408 Tổ chức cho học sinh tự học một số kiến thức chương động học chất điểm – Vật lí 10 thông qua thí nghiệm nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí Tải ngay 100k 200k
V409 Tổ chức dạy học theo góc chủ đề Các lực cơ học chương trình vật lí 10 THPT, nhằm phát huy tính tích cực và tự chủ của học sinh. Tải ngay 100k 200k

10.3. Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý THPT lớp 11

Tên đề tài Tải ngay Loại File File Word
V410 Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học Vật lý 11, cụ thể là chương 1: Điện tích. Điện trường. Tải ngay 100k 200k
V411 Sử dụng phương pháp dạy học dự án vào chủ đề “cảm ứng điện từ” vật lí 11 nhằm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Tải ngay 100k 200k
V413 Dạy học phần Quang hình Vật lí 11 THPT bằng dạy học dự án nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh Tải ngay 100k 200k
V414 Xây dựng kế hoạch bài dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh một số chủ đề trong phần Quang học Vật lý 11 Tải ngay 100k 200k
V415 Vận dụng phương pháp dạy học tích hợp trong dạy học vật lí 11 nhằm giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh tại trường THPT Tải ngay 100k 200k
V416 Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo tiếp cận PISA trong dạy học phần QUANG HỌC Vật lí 11 THPT nhằm phát triển năng lực cho học sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 Tải ngay 100k 200k
V418 Dạy học Vật lí tích hợp kiến thức vào thực tiễn giải quyết vấn đề bảo vệ đôi mắt thông qua hoạt động đóng vai ở trường THPT Qùy Hợp. Tải ngay 100k 200k

10.4. Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý THPT lớp 12

Tên đề tài Tải ngay File PDF File Word
V419 Tổ chức dạy học theo góc bài Tán sắc ánh sáng – Vật lí 12. Tải ngay 100k 200k
V420 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh miền núi Nghệ An thông qua hệ thống bài tập thực tế chương Dao động và sóng điện từ – Vật lí 12 Tải ngay 100k 200k
V421 Vận dụng dạy học theo định hướng giáo dục STEM chương Dòng điện xoay chiều Vật lý 12 – THPT Tải ngay 100k 200k
V422 Ứng dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học chủ đề Các loại mạch điện xoay chiều, công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều – Vật lý 12 cơ bản. Tải ngay 100k
V423 Vận dụng phương pháp dạy học theo trạm trong dạy học chủ đề Sóng cơ và giao thoa sóng Vật lí 12 THPT, Tải ngay 100k
V424 Thiết kế, tổ chức dạy học dựa trên dự án năng lượng ở trường THPT theo định hướng giáo dục học sinh bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Tải ngay 100k 200k
V425 Tổ chức dạy học theo góc chương Sóng ánh sáng Vật lí 12 THPT theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Tải ngay 100k 200k
V426 Tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM chủ đề bài học Máy phát điện xoay chiều – Động cơ không đồng bộ ba pha chương trình Vật lý 12 THPT Tải ngay 100k 200k
V412 Tổ chức dạy học chủ đề Sóng cơ Vật lí 12 theo giáo dục STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh Tải ngay 100k

10.5. Sáng kiến kinh nghiệm môn vật lý THPT 

Tên đề tài Tải ngay File PDF File Word
V428 Sử dụng bộ thí nghiệm Addestation dạy học các bài thực hành Vật Lý trong chương trình trung học phổ thông. Tải ngay 100k 200k
V429 Xây dựng và thực hiện chủ đề dạy học STEM thiết kế một số bộ thí nghiệm Vật Lí, Công Nghệ từ vật liệu phế thải. Tải ngay 100k 200k
V430 phương pháp giải Bài tập liên kết phần cơ học và điện học trong các đề thi. Tải ngay 100k
V431 Thiết kế, thi công trò chơi trong dạy học vật lý để đổi mới phương pháp dạy học theo hướng game – baser learning Tải ngay 100k 200k
V432 Nâng cao năng lực số của giáo viên vật lí THPT đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục. Tải ngay 100k 200k
V433 Từ hoạt động trải nghiệm định hướng cho học sinh thực hiện các dự án khoa học kĩ thuật ở trường THPT Tải ngay 100k 200k

Tham khảo thêm các mẫu skkn khác: sáng kiến kinh nghiệm vật lý thpt

11. Sáng kiến kinh nghiệm môn GDQP&AN THPT năm 2023

Tên đề tài Xem thử
T215 Vận dụng thiết bị công nghệ, học liệu số và phần mềm hỗ trợ trong hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại trung học phổ thông demo T215.pdf
T216 Một số giải pháp giáo dục tình yêu biển đảo cho học sinh khối 11 trường THPT Diễn Châu 5 qua môn học Giáo dục quốc phòng an ninh demo T216.pdf
T217 Sử dụng thiết bị điện tử thông minh vào nội dung bắn súng để gây hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh demo T217.pdf
T218 Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cho học sinh vùng đông bắc Nghi Lộc qua bài “Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam”. Lớp 11 môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh demo T218.pdf
T219 Thiết kế và sử dụng bệ tỳ thay đổi chiều cao tự động góp phần nâng cao hiệu quả bắn súng tiểu liên AK và súng trường CKC trong dạy học GDQP-AN cho học sinh THPT khối 11 demo T219.pdf
T220 Một số giải pháp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh THPT trên địa bàn huyên Tương Dương về chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự demo T220.pdf
T221 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bài 2 “Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân demo T221.pdf
T222 Một số biện pháp phát huy năng lực cốt lõi của học sinh trong giảng dạy bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh khối 12 demo T222.pdf
T223 Một số giải pháp nâng cao nhận thức trong cao nhận thức trong phòng, chống vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh THPT hiện nay demo T223.pdf
T224 Một số giải pháp ứng dụng các sản phẩm số để nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn GDQP-AN tại trường THPT Đô Lương 3 demo T224.pdf

Trên đây là tổng hợp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm THPT luôn được cập nhật mới nhất, độc quyền bởi TOPSKKN. Hy vọng, quý thầy cô giáo đã có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho bài nghiên cứu của mình.

Tải ngay trọn bộ đề tài nghiên cứu khoa học theo chương trình mới cho học sinh THPT:

5/5 (2 Reviews)
Nguyễn Thanh Tâm

Nguyễn Thanh Tâm

Tôi là Nguyễn Thanh Tâm, tốt nghiệp đại học sư phạm hà nội và hiện đang là trưởng phòng xây dựng và phát triển nội dung trên website lĩnh vực sáng kiến kinh nghiệm cho văn phòng công ty TopSkkn.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on linkedin
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

  • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
  • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
  • Quy trình làm việc an toàn

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.