M101-Ứng dụng công nghệ thông tin vào môn Tiếng Việt 1 để kích thích tinh thần học tập tích cực, sáng tạo cho học sinh Bộ sách mới

Mã sp: M101

Giá: 800k

Mục lục sản phẩm:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO MÔN TIẾNG VIỆT 1
ĐỂ KÍCH THÍCH TINH THẦN HỌC TẬP TÍCH CỰC, SÁNG TẠO CHO

HỌC SINH

A. MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………………………… 2
1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………….. 2
2. Mục đích nghiên cứu ……………………………………………………………………….. 3
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………… 3
4. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………….. 3
B. NỘI DUNG ……………………………………………………………………………………….. 4
1. Cơ sở lý luận…………………………………………………………………………………… 4
2. Cơ sở thực tiễn………………………………………………………………………………… 5
3. Giải pháp thực hiện………………………………………………………………………….. 7
Biện pháp 1. Sử dụng linh hoạt các phần mềm thiết kế bài giảng sinh
động, thu hút giúp học sinh nâng cao hứng thú học tập ……………………….. 7
Biện pháp 2. Phối hợp phần mềm Camtasia, Capcut để cắt ghép, chỉnh sửa
video, hình ảnh giúp bài học thêm sinh động, sáng tạo………………………. 10
Biện pháp 3. Tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh bằng phần mềm OLM13
Biện pháp 4. Sử dụng các phần mềm trò chơi trực tuyến Quizziz và
Wordwall để xây dựng không khí lớp học sôi động…………………………… 16
Biện pháp 5. Sử dụng các phần mềm học tập trực tuyến Quizlet và phần
mềm tìm kiếm ảnh Pinterest để đổi mới hình thức tổ chức lớp học……… 20
4. Hiệu quả của sáng kiến…………………………………………………………………… 22
C. KẾT LUẬN……………………………………………………………………………………… 23
1. Kết luận………………………………………………………………………………………… 23
2. Đề xuất, kiến nghị………………………………………………………………………….. 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………….. 25

9

DEMO M101 – SÁCH KNTT

+ Sử dụng phần mềm Canva để thiết kế ảnh minh hoạ và phiếu học tập
Canva là một công cụ trực tuyến cho phép giáo viên thiết kế đồ họa và tạo ra
các nội dung sáng tạo như bản vẽ, poster và nhiều loại hình ảnh khác. Nó cung
cấp một giao diện dễ sử dụng và nhiều mẫu thiết kế có sẵn để giúp giáo viên tạo
ra các hình ảnh chuyên nghiệp mà không cần có chuyên môn về đồ họa. Canva
được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục.
Phần mềm Canva cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho giáo viên thiết kế
ảnh minh hoạ và phiếu học tập cho học sinh. Canva là một thư viện lớn hình ảnh
miễn phí giúp giáo viên có thêm nhiều sáng tạo, nhiều ý tưởng thiết kế sinh động,
thu hút học sinh. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm canva giúp tiết kiệm tối
đa thời gian so với thiết kế thủ công.
Áp dụng: phần Nói, Bài 6 – trang 25/SGK Tiếng Việt 1 – bộ sách Kết nối tri
thức

* Điểm mới:

10
Điểm mới của biện pháp trên là việc ứng dụng phần mềm powerpoint và
canva vào thiết kế bài giảng. Hoạt động này giúp cho giáo viên tạo ra những bài
giảng sinh động hơn, thú vị hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Bên cạnh
đó, bài giảng sinh động với hình ảnh và âm thanh thu hút học sinh giúp nâng cao
chất lượng giờ học, các em tập trung vào bài giảng và hiểu bài nhanh hơn.
Biện pháp 2. Phối hợp phần mềm Camtasia, Capcut để cắt ghép, chỉnh
sửa video, hình ảnh giúp bài học thêm sinh động, sáng tạo
* Mục đích:
Biện pháp nhằm mục đích giúp bài học thêm sinh động, sáng tạo là tăng tính
tương tác và hấp dẫn của bài giảng đối với học sinh. Việc sử dụng các phần mềm
này giúp giáo viên tạo ra các video, hình ảnh đồng nhất, chất lượng cao và đa
dạng, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú hơn. Bên
cạnh đó, việc sử dụng các phần mềm này cũng giúp giáo viên tạo ra các bài giảng
đa phương tiện, kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và video, giúp tăng cường tính
tương tác và trải nghiệm học tập của học sinh.
* Nội dung và cách thực hiện:
Việc phối hợp đa dạng phần mềm khi thiết kế video đóng vai trò quan trọng
trong việc tạo ra những video chất lượng cao, đa dạng về hình ảnh, âm thanh,
video… và phù hợp với mục đích sử dụng. Việc sử dụng nhiều phần mềm cho
phép giáo viên tận dụng tối đa các tính năng mà mỗi phần mềm đem lại, từ đó tạo
ra những sản phẩm chất lượng và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, việc phối hợp đa
dạng phần mềm giúp tăng cường tính linh hoạt và sáng tạo trong thiết kế video,
giúp giáo viên có nhiều sự lựa chọn và khả năng tùy biến cao hơn. Tóm lại, việc
phối hợp đa dạng phần mềm khi thiết kế video là rất cần thiết để tạo ra những sản
phẩm chất lượng, đa dạng và phù hợp với mục đích sử dụng.
+ Phần mềm camtasia
Camtasia là một phần mềm chỉnh sửa video và ghi màn hình được phát triển
bởi TechSmith Corporation. Phần mềm này được thiết kế để giúp giáo viên tạo ra
các video hướng dẫn, giáo dục hoặc thuyết trình chất lượng cao.

10

DEMO M101 – SÁCH CTST

+ Sử dụng phần mềm Canva để thiết kế ảnh minh hoạ và phiếu học tập
Canva là một công cụ trực tuyến cho phép giáo viên thiết kế đồ họa và tạo ra
các nội dung sáng tạo như bản vẽ, poster và nhiều loại hình ảnh khác. Nó cung
cấp một giao diện dễ sử dụng và nhiều mẫu thiết kế có sẵn để giúp giáo viên tạo
ra các hình ảnh chuyên nghiệp mà không cần có chuyên môn về đồ họa. Canva
được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục.
Phần mềm Canva cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho giáo viên thiết kế
ảnh minh hoạ và phiếu học tập cho học sinh. Canva là một thư viện lớn hình ảnh
miễn phí giúp giáo viên có thêm nhiều sáng tạo, nhiều ý tưởng thiết kế sinh động,
thu hút học sinh. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm canva giúp tiết kiệm tối
đa thời gian so với thiết kế thủ công.
Áp dụng: Phần Hoạt động mở rộng (trang 81 – tiếng Việt 1 tập 1 sách Chân
trời sáng tạo)

* Điểm mới:
Điểm mới của biện pháp trên là việc ứng dụng phần mềm powerpoint và
canva vào thiết kế bài giảng. Hoạt động này giúp cho giáo viên tạo ra những bài
giảng sinh động hơn, thú vị hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Bên cạnh
đó, bài giảng sinh động với hình ảnh và âm thanh thu hút học sinh giúp nâng cao
chất lượng giờ học, các em tập trung vào bài giảng và hiểu bài nhanh hơn.

11
Biện pháp 2. Phối hợp phần mềm Camtasia, Capcut để cắt ghép, chỉnh
sửa video, hình ảnh giúp bài học thêm sinh động, sáng tạo
* Mục đích:
Biện pháp nhằm mục đích giúp bài học thêm sinh động, sáng tạo là tăng tính
tương tác và hấp dẫn của bài giảng đối với học sinh. Việc sử dụng các phần mềm
này giúp giáo viên tạo ra các video, hình ảnh đồng nhất, chất lượng cao và đa
dạng, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách dễ dàng và hứng thú hơn. Bên
cạnh đó, việc sử dụng các phần mềm này cũng giúp giáo viên tạo ra các bài giảng
đa phương tiện, kết hợp giữa hình ảnh, âm thanh và video, giúp tăng cường tính
tương tác và trải nghiệm học tập của học sinh.
* Nội dung và cách thực hiện:
Việc phối hợp đa dạng phần mềm khi thiết kế video đóng vai trò quan trọng
trong việc tạo ra những video chất lượng cao, đa dạng về hình ảnh, âm thanh,
video… và phù hợp với mục đích sử dụng. Việc sử dụng nhiều phần mềm cho
phép giáo viên tận dụng tối đa các tính năng mà mỗi phần mềm đem lại, từ đó tạo
ra những sản phẩm chất lượng và đa dạng hơn. Bên cạnh đó, việc phối hợp đa
dạng phần mềm giúp tăng cường tính linh hoạt và sáng tạo trong thiết kế video,
giúp giáo viên có nhiều sự lựa chọn và khả năng tùy biến cao hơn. Tóm lại, việc
phối hợp đa dạng phần mềm khi thiết kế video là rất cần thiết để tạo ra những sản
phẩm chất lượng, đa dạng và phù hợp với mục đích sử dụng.
+ Phần mềm camtasia
Camtasia là một phần mềm chỉnh sửa video và ghi màn hình được phát triển
bởi TechSmith Corporation. Phần mềm này được thiết kế để giúp giáo viên tạo ra
các video hướng dẫn, giáo dục hoặc thuyết trình chất lượng cao.
Một số tính năng nổi bật của phần mềm Camtasia được tôi áp dụng và đánh
giá cao như:
– Chỉnh sửa video: Với chức năng này, giáo viên có thể dễ dàng cắt ghép,
thêm hiệu ứng và chuyển động vào video giúp nó trở nên sinh động và hấp dẫn
hơn.

9

DEMO M101 – SÁCH CD

+ Sử dụng phần mềm Canva để thiết kế ảnh minh hoạ và phiếu học tập
Canva là một công cụ trực tuyến cho phép giáo viên thiết kế đồ họa và tạo ra
các nội dung sáng tạo như bản vẽ, poster và nhiều loại hình ảnh khác. Nó cung
cấp một giao diện dễ sử dụng và nhiều mẫu thiết kế có sẵn để giúp giáo viên tạo
ra các hình ảnh chuyên nghiệp mà không cần có chuyên môn về đồ họa. Canva
được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực giáo dục.
Phần mềm Canva cung cấp nhiều tính năng hữu ích cho giáo viên thiết kế
ảnh minh hoạ và phiếu học tập cho học sinh. Canva là một thư viện lớn hình ảnh
miễn phí giúp giáo viên có thêm nhiều sáng tạo, nhiều ý tưởng thiết kế sinh động,
thu hút học sinh. Bên cạnh đó, việc sử dụng phần mềm canva giúp tiết kiệm tối
đa thời gian so với thiết kế thủ công.
Áp dụng: Phần Góc sáng tạo “Em yêu thiên nhiên” (bài 2 trang 106 –
tiếng Việt 1 tập 2 sách Cánh diều)

10

* Điểm mới:
Điểm mới của biện pháp trên là việc ứng dụng phần mềm powerpoint và
canva vào thiết kế bài giảng. Hoạt động này giúp cho giáo viên tạo ra những bài
giảng sinh động hơn, thú vị hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Bên cạnh
đó, bài giảng sinh động với hình ảnh và âm thanh thu hút học sinh giúp nâng cao
chất lượng giờ học, các em tập trung vào bài giảng và hiểu bài nhanh hơn.
Biện pháp 2. Phối hợp phần mềm Camtasia, Capcut để cắt ghép, chỉnh
sửa video, hình ảnh giúp bài học thêm sinh động, sáng tạo
* Mục đích:
Biện pháp nhằm mục đích giúp bài học thêm sinh động, sáng tạo là tăng tính
tương tác và hấp dẫn của bài giảng đối với học sinh. Việc sử dụng các phần mềm
này giúp giáo viên tạo ra các video, hình ảnh đồng nhất, chất lượng cao và đa

0/5 (0 Reviews)
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on linkedin
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments

LIÊN HỆ

Nếu bạn chưa biết mình cần cung cấp những thông tin gì thì đừng ngại để lại thông tin tại đây. Chúng tôi sẽ liên hệ lại sớm nhất có thể.

Sau khi trao đổi bạn sẽ nhận được:

  • Sự tư vấn tận tâm về tất cả băn khoăn của bạn
  • Báo giá chi tiết và thời hạn hoàn thành.
  • Quy trình làm việc an toàn

ĐỂ LẠI THÔNG TIN LIÊN HỆ

*Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin và chính xác để được hỗ trợ tư vấn nhanh nhất.